دانلود رایگان برترین کتاب های انگلیسی

دانلود رایگان انواع کتاب های انگلیسی – دانلود مستقیم کتاب های مرجع خارجی

گت بلاگز ت‍ه‍ران‌ ف‍ن‌ م‍ص‍اح‍ب‍ه‌ ب‍ا ک‍ارک‍ن‍ان‌ در ی‍ک‌ ه‍ف‍ت‍ه‌

دانلود و مشخصات کتاب ف‍ن‌ م‍ص‍اح‍ب‍ه‌ ب‍ا ک‍ارک‍ن‍ان‌ در ی‍ک‌ ه‍ف‍ت‍ه‌ توسط ش‍پ‍ی‍رو، م‍و 1379

نام و عنوان کتاب برای دانلود: ف‍ن‌ م‍ص‍اح‍ب‍ه‌ ب‍ا ک‍ارک‍ن‍ان‌ در ی‍ک‌ ه‍ف‍ت‍ه‌

سرشناسه شخص / نام نویسنده: ش‍پ‍ی‍رو، م‍و

سرشناسه – تنالگان / پشتیبان کتاب:

رده کنگره: ‭HF,‭۵۵۴۹/۵,‭/م۶ش۲,‭۱۳۷۹

محل انتشار / شهر: ت‍ه‍ران‌

ناشر publisher کتاب: ی‍س‍اول‍ی‌

سال انتشار – سال تولید: 1379

شماره صفحه تعداد ورق: ۱۰۸ص‌.: م‍ص‍ور

موضوع محتوای منبع: م‍ص‍اح‍ب‍ه‌ اس‍ت‍خ‍دام‍ی‌

شابک / شماره ISBN: ‭ 

شماره مدرک: ک‌۲۰۳

دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs