دانلود رایگان برترین کتاب های انگلیسی

دانلود رایگان انواع کتاب های انگلیسی – دانلود مستقیم کتاب های مرجع خارجی

گت بلاگز ت‍ه‍ران‌ ف‍ن‌ ت‍وان‍م‍ن‍دس‍ازی‌ م‍وف‍ق‌ در ی‍ک‌ ه‍ف‍ت‍ه‌

دانلود و مشخصات کتاب ف‍ن‌ ت‍وان‍م‍ن‍دس‍ازی‌ م‍وف‍ق‌ در ی‍ک‌ ه‍ف‍ت‍ه‌ توسط م‍وری‍س‌، اس‍ت‍ی‍و 1379

نام و عنوان کتاب برای دانلود: ف‍ن‌ ت‍وان‍م‍ن‍دس‍ازی‌ م‍وف‍ق‌ در ی‍ک‌ ه‍ف‍ت‍ه‌

سرشناسه شخص / نام نویسنده: م‍وری‍س‌، اس‍ت‍ی‍و

سرشناسه – تنالگان / پشتیبان کتاب:

رده کنگره: ‭HD,‭۵۰/۵,‭/م۸ف۹,‭۱۳۷۹

محل انتشار / شهر: ت‍ه‍ران‌

ناشر publisher کتاب: ی‍س‍اول‍ی‌

سال انتشار – سال تولید: 1379

شماره صفحه تعداد ورق: ۱۰۵ص‌.: م‍ص‍ور

موضوع محتوای منبع: ک‍ارم‍ن‍دان‌ — ت‍وان‍م‍ن‍دس‍ازی‌,گ‍روه‍ه‍ای‌ ک‍ار خ‍ودگ‍ردان‌

شابک / شماره ISBN: ‭ 

شماره مدرک: ک‌۲۰۶

دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs