دانلود رایگان برترین کتاب های انگلیسی

دانلود رایگان انواع کتاب های انگلیسی – دانلود مستقیم کتاب های مرجع خارجی

گت بلاگز ت‍ه‍ران‌ ف‍ره‍ن‍گ‌ ک‍ام‍ل‌ ن‍ام‍ه‌ ن‍گ‍اری‌ و ب‍ازرگ‍ان‍ی‌ ف‍ارس‍ی‌ – ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌ و ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌ – ف‍ارس‍ی‌

دانلود و مشخصات کتاب ف‍ره‍ن‍گ‌ ک‍ام‍ل‌ ن‍ام‍ه‌ ن‍گ‍اری‌ و ب‍ازرگ‍ان‍ی‌ ف‍ارس‍ی‌ – ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌ و ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌ – ف‍ارس‍ی‌ توسط م‍دی‍ری‌، اح‍م‍دح‍س‍ی‍ن‌ 1378

نام و عنوان کتاب برای دانلود: ف‍ره‍ن‍گ‌ ک‍ام‍ل‌ ن‍ام‍ه‌ ن‍گ‍اری‌ و ب‍ازرگ‍ان‍ی‌ ف‍ارس‍ی‌ – ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌ و ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌ – ف‍ارس‍ی‌

سرشناسه شخص / نام نویسنده: م‍دی‍ری‌، اح‍م‍دح‍س‍ی‍ن‌

سرشناسه – تنالگان / پشتیبان کتاب:

رده کنگره: ‭HF,‭۵۷۲۱,‭/م۴ ف۴,‭۱۳۷۸

محل انتشار / شهر: ت‍ه‍ران‌

ناشر publisher کتاب: ام‍ی‍رک‍ب‍ی‍ر

سال انتشار – سال تولید: 1378

شماره صفحه تعداد ورق: ۸۵۴ص‌

موضوع محتوای منبع: ن‍ام‍ه‌ ن‍گ‍اری‌ ب‍ازرگ‍ان‍ی‌,ن‍ام‍ه‌ ن‍گ‍اری‌ ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌,ب‍ازرگ‍ان‍ی‌ – اص‍طلاح‍ه‍ا و ت‍ع‍ب‍ی‍ره‍ا,زب‍ان‌ ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌ – واژه‌ ن‍ام‍ه‌ ه‍ا – ف‍ارس‍ی‌

شابک / شماره ISBN: ‭964-00-0161-9

شماره مدرک: ک‌۱۵۵۵

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs

بدون دیدگاه

دیدگاه شما

نظر شما: