دانلود رایگان برترین کتاب های انگلیسی

دانلود رایگان انواع کتاب های انگلیسی – دانلود مستقیم کتاب های مرجع خارجی

گت بلاگز ت‍ه‍ران‌ ف‍ره‍ن‍گ‌ واژه‌ ه‍ای‌ م‍ص‍وب‌ ف‍ره‍ن‍گ‍س‍ت‍ان‌، دف‍ت‍ر س‍وم‌

دانلود و مشخصات کتاب ف‍ره‍ن‍گ‌ واژه‌ ه‍ای‌ م‍ص‍وب‌ ف‍ره‍ن‍گ‍س‍ت‍ان‌، دف‍ت‍ر س‍وم‌ توسط گ‍روه‌ واژه‌ گ‍زی‍ن‍ی‌ 1385

نام و عنوان کتاب برای دانلود: ف‍ره‍ن‍گ‌ واژه‌ ه‍ای‌ م‍ص‍وب‌ ف‍ره‍ن‍گ‍س‍ت‍ان‌، دف‍ت‍ر س‍وم‌

سرشناسه شخص / نام نویسنده: گ‍روه‌ واژه‌ گ‍زی‍ن‍ی‌

سرشناسه – تنالگان / پشتیبان کتاب:

رده کنگره: ‭PIR,‭۲۹۶۴,‭/ف۴ف۴

محل انتشار / شهر: ت‍ه‍ران‌

ناشر publisher کتاب: ف‍ره‍ن‍گ‍س‍ت‍ان‌ زب‍ان‌ و ادب‌ ف‍ارس‍ی‌

سال انتشار – سال تولید: 1385

شماره صفحه تعداد ورق: ۲۴۷ص‌.

موضوع محتوای منبع: ف‍ارس‍ی‌ – واژه‌ س‍ازی‌,ف‍ارس‍ی‌ – واژه‌ ه‍ای‌ ج‍دی‍د

شابک / شماره ISBN: ‭964-7531-31-2,964-7531-50-8

شماره مدرک: ک‌۵۸۱

دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs