دانلود رایگان برترین کتاب های انگلیسی

دانلود رایگان انواع کتاب های انگلیسی – دانلود مستقیم کتاب های مرجع خارجی

گت بلاگز ت‍ه‍ران‌ ف‍ره‍ن‍گ‌ ل‍غ‍ات‌ ب‍رق‌

دانلود و مشخصات کتاب ف‍ره‍ن‍گ‌ ل‍غ‍ات‌ ب‍رق‌ توسط ول‍ف‍گ‍ان‍گ‌ 1364

نام و عنوان کتاب برای دانلود: ف‍ره‍ن‍گ‌ ل‍غ‍ات‌ ب‍رق‌

سرشناسه شخص / نام نویسنده: ول‍ف‍گ‍ان‍گ‌

سرشناسه – تنالگان / پشتیبان کتاب:

رده کنگره: ‭TK,‭۹,‭/و۷ف۴,‭۱۳۶۴

محل انتشار / شهر: ت‍ه‍ران‌

ناشر publisher کتاب: ک‍ت‍اب‍س‍را

سال انتشار – سال تولید: 1364

شماره صفحه تعداد ورق:

موضوع محتوای منبع: ب‍رق‌ – م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ – واژه‌ ن‍ام‍ه‌ ه‍ا – ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌,زب‍ان‌ ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌ – واژه‌ ن‍ام‍ه‌ ه‍ا – ف‍ارس‍ی‌

شابک / شماره ISBN: ‭ 

شماره مدرک: ک‌۹۸۵

دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs