دانلود رایگان برترین کتاب های انگلیسی

دانلود رایگان انواع کتاب های انگلیسی – دانلود مستقیم کتاب های مرجع خارجی

گت بلاگز ت‍ه‍ران‌ ف‍ره‍ن‍گ‌ ف‍ارس‍ی‌ زودآم‍وز پ‍ی‍ش‍رو آری‍ان‌پ‍ور ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌ – ف‍ارس‍ی‌

دانلود و مشخصات کتاب ف‍ره‍ن‍گ‌ ف‍ارس‍ی‌ زودآم‍وز پ‍ی‍ش‍رو آری‍ان‌پ‍ور ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌ – ف‍ارس‍ی‌ توسط آری‍ان‍پ‍ور ک‍اش‍ان‍ی‌، م‍ن‍وچ‍ه‍ر، ۱۳۰۸ – 1378

نام و عنوان کتاب برای دانلود: ف‍ره‍ن‍گ‌ ف‍ارس‍ی‌ زودآم‍وز پ‍ی‍ش‍رو آری‍ان‌پ‍ور ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌ – ف‍ارس‍ی‌

سرشناسه شخص / نام نویسنده: آری‍ان‍پ‍ور ک‍اش‍ان‍ی‌، م‍ن‍وچ‍ه‍ر، ۱۳۰۸ –

سرشناسه – تنالگان / پشتیبان کتاب:

رده کنگره: ‭PE,‭۱۶۴۵,‭/ف۲آ۴۳۵۳

محل انتشار / شهر: ت‍ه‍ران‌

ناشر publisher کتاب: ج‍ه‍ان‌ رای‍ان‍ه‌

سال انتشار – سال تولید: 1378

شماره صفحه تعداد ورق: ۹۹۷ص‌

موضوع محتوای منبع: ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌ — واژه‌ن‍ام‍ه‌ه‍ا — ف‍ارس‍ی‌

شابک / شماره ISBN: ‭ 

شماره مدرک: ک‌۲۴۱

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs