دانلود رایگان برترین کتاب های انگلیسی

دانلود رایگان انواع کتاب های انگلیسی – دانلود مستقیم کتاب های مرجع خارجی

گت بلاگز ت‍ه‍ران‌ ف‍ره‍ن‍گ‌ دو س‍وی‍ه‌ ف‍ارس‍ی‌ – ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌ و ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌ – ف‍ارس‍ی‌ ب‍ازرگ‍ان‍ی‌ ح‍م‍ل‌ و ن‍ق‍ل‌

دانلود و مشخصات کتاب ف‍ره‍ن‍گ‌ دو س‍وی‍ه‌ ف‍ارس‍ی‌ – ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌ و ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌ – ف‍ارس‍ی‌ ب‍ازرگ‍ان‍ی‌ ح‍م‍ل‌ و ن‍ق‍ل‌ توسط ف‍ره‍ت‌، اق‍ب‍ال‌ 1388

نام و عنوان کتاب برای دانلود: ف‍ره‍ن‍گ‌ دو س‍وی‍ه‌ ف‍ارس‍ی‌ – ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌ و ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌ – ف‍ارس‍ی‌ ب‍ازرگ‍ان‍ی‌ ح‍م‍ل‌ و ن‍ق‍ل‌

سرشناسه شخص / نام نویسنده: ف‍ره‍ت‌، اق‍ب‍ال‌

سرشناسه – تنالگان / پشتیبان کتاب:

رده کنگره: ‭HF,‭۱۰۰۲,‭/ف۳۵ ف۴,‭۱۳۸۸

محل انتشار / شهر: ت‍ه‍ران‌

ناشر publisher کتاب: ن‍ش‍ر ال‍ک‍ت‍رون‍ی‍ک‍ی‌ و اطلاع‌ رس‍ان‍ی‌ ج‍ه‍ان‌ رای‍ان‍ه‌ ام‍ی‍ن‌

سال انتشار – سال تولید: 1388

شماره صفحه تعداد ورق: ۲۹۵، ۱۰۳ ص‌

موضوع محتوای منبع: ب‍ازرگ‍ان‍ی‌ – واژه‌ ن‍ام‍ه‌ ه‍ا – ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌,ح‍م‍ل‌ و ن‍ق‍ل‌ – واژه‌ ن‍ام‍ه‌ ه‍ا – ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌,ب‍ازرگ‍ان‍ی‌ – واژه‌ ن‍ام‍ه‌ ه‍ا – ف‍ارس‍ی‌,ح‍م‍ل‌ و ن‍ق‍ل‌ – واژه‌ ن‍ام‍ه‌ ه‍ا – ف‍ارس‍ی‌,زب‍ان‌ ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌ – واژه‌ ن‍ام‍ه‌ ه‍ا – ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌

شابک / شماره ISBN: ‭978-964-7702-72-8

شماره مدرک: ک‌۲۷۷۷

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs

بدون دیدگاه

دیدگاه شما

نظر شما: