دانلود رایگان برترین کتاب های انگلیسی

دانلود رایگان انواع کتاب های انگلیسی – دانلود مستقیم کتاب های مرجع خارجی

گت بلاگز ت‍ه‍ران‌ ف‍ره‍ن‍گ‌ ح‍ق‍وق‍ی‌ ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌ – ف‍ارس‍ی‌ ب‍ه‌ ان‍ض‍م‍ام‌ ف‍ه‍رس‍ت‌ واژگ‍ان‌ ف‍ارس‍ی‌: ش‍ام‍ل‌ ب‍ی‍ش‌ از۳۰۰۰۰ [س‍ی‌ ه‍زار] اص‍طلاح‌ ح‍ق‍وق‍ی‌ در زم‍ی‍ن‍ه‌: آئ‍ی‍ن‌ دادرس‍ی‌ ک‍ی‍ف‍ری‌ …

دانلود و مشخصات کتاب ف‍ره‍ن‍گ‌ ح‍ق‍وق‍ی‌ ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌ – ف‍ارس‍ی‌ ب‍ه‌ ان‍ض‍م‍ام‌ ف‍ه‍رس‍ت‌ واژگ‍ان‌ ف‍ارس‍ی‌: ش‍ام‍ل‌ ب‍ی‍ش‌ از۳۰۰۰۰ [س‍ی‌ ه‍زار] اص‍طلاح‌ ح‍ق‍وق‍ی‌ در زم‍ی‍ن‍ه‌: آئ‍ی‍ن‌ دادرس‍ی‌ ک‍ی‍ف‍ری‌ … توسط ی‍زدی‌، ع‍ب‍اس‌ 1378

نام و عنوان کتاب برای دانلود: ف‍ره‍ن‍گ‌ ح‍ق‍وق‍ی‌ ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌ – ف‍ارس‍ی‌ ب‍ه‌ ان‍ض‍م‍ام‌ ف‍ه‍رس‍ت‌ واژگ‍ان‌ ف‍ارس‍ی‌: ش‍ام‍ل‌ ب‍ی‍ش‌ از۳۰۰۰۰ [س‍ی‌ ه‍زار] اص‍طلاح‌ ح‍ق‍وق‍ی‌ در زم‍ی‍ن‍ه‌: آئ‍ی‍ن‌ دادرس‍ی‌ ک‍ی‍ف‍ری‌ …

سرشناسه شخص / نام نویسنده: ی‍زدی‌، ع‍ب‍اس‌

سرشناسه – تنالگان / پشتیبان کتاب:

رده کنگره: ‭K,‭۵۲,‭/ف۲ ی۴,‭۱۳۷۸

محل انتشار / شهر: ت‍ه‍ران‌

ناشر publisher کتاب: ره‍ن‍م‍ا

سال انتشار – سال تولید: 1378

شماره صفحه تعداد ورق: ۱۲۳۸ص‌

موضوع محتوای منبع: ح‍ق‍وق‌ – واژه‌ ن‍ام‍ه‌ – ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌,زب‍ان‌ ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌ – واژه‌ ن‍ام‍ه‌ ه‍ا – ف‍ارس‍ی‌,ح‍ق‍وق‌ – اص‍طلاح‍ه‍ا و ت‍ع‍ب‍ی‍ره‍ا

شابک / شماره ISBN: ‭964-6054-93-5

شماره مدرک: ک‌۱۰۰۷

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs

بدون دیدگاه

دیدگاه شما

نظر شما: