دانلود رایگان برترین کتاب های انگلیسی

دانلود رایگان انواع کتاب های انگلیسی – دانلود مستقیم کتاب های مرجع خارجی

گت بلاگز ت‍ه‍ران‌ ف‍ره‍ن‍گ‌ ت‍ص‍وی‍ری‌ آک‍س‍ف‍ورد (ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌ – ف‍ارس‍ی‌ ) .THE OXFORD PICTURE DICTIONARY.MONOLINGUAL,2ND,ED,2008

دانلود و مشخصات کتاب ف‍ره‍ن‍گ‌ ت‍ص‍وی‍ری‌ آک‍س‍ف‍ورد (ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌ – ف‍ارس‍ی‌ ) .THE OXFORD PICTURE DICTIONARY.MONOLINGUAL,2ND,ED,2008 توسط ادل‍س‍ن‌ – گ‍ل‍دس‍ت‍ای‍ن‌، ج‍ی‍م‌ ADELSON – GOLDSTEIN,JAYME 1388

نام و عنوان کتاب برای دانلود: ف‍ره‍ن‍گ‌ ت‍ص‍وی‍ری‌ آک‍س‍ف‍ورد (ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌ – ف‍ارس‍ی‌ ) .THE OXFORD PICTURE DICTIONARY.MONOLINGUAL,2ND,ED,2008

سرشناسه شخص / نام نویسنده: ادل‍س‍ن‌ – گ‍ل‍دس‍ت‍ای‍ن‌، ج‍ی‍م‌ ADELSON – GOLDSTEIN,JAYME

سرشناسه – تنالگان / پشتیبان کتاب:

رده کنگره: ‭PE,‭۱۶۴۵,‭/ف۲فلا۳۴,‭۱۳۸۸

محل انتشار / شهر: ت‍ه‍ران‌

ناشر publisher کتاب: دان‍ش‍ی‍ار

سال انتشار – سال تولید: 1388

شماره صفحه تعداد ورق: XI‎، ۵۰۳ ص‌ .:م‍ص‍ور)رن‍گ‍ی‌ ‬).{

موضوع محتوای منبع: زب‍ان‌ ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌ — واژه‌ ن‍ام‍ه‌ ه‍ا– ف‍ارس‍ی‌,واژه‌ ن‍ام‍ه‌ ه‍ای‌ م‍ص‍ور ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌

شابک / شماره ISBN: ‭978-964-7015-58-5

شماره مدرک: ک‌۹۲۳

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs