دانلود رایگان برترین کتاب های انگلیسی

دانلود رایگان انواع کتاب های انگلیسی – دانلود مستقیم کتاب های مرجع خارجی

گت بلاگز ت‍ه‍ران‌ ف‍ره‍ن‍گ‌ ت‍خ‍ص‍ص‍ی‌ م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ ب‍رق‌، ال‍ک‍ت‍رون‍ی‍ک‌، ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر و م‍خ‍اب‍رات‌ (ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌ – ف‍ارس‍ی‌)

دانلود و مشخصات کتاب ف‍ره‍ن‍گ‌ ت‍خ‍ص‍ص‍ی‌ م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ ب‍رق‌، ال‍ک‍ت‍رون‍ی‍ک‌، ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر و م‍خ‍اب‍رات‌ (ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌ – ف‍ارس‍ی‌) توسط ب‍ودی‍ش‌، پ‍ت‍رک‍لاوس‌، ۱۹۲۸ – 1381

نام و عنوان کتاب برای دانلود: ف‍ره‍ن‍گ‌ ت‍خ‍ص‍ص‍ی‌ م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ ب‍رق‌، ال‍ک‍ت‍رون‍ی‍ک‌، ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر و م‍خ‍اب‍رات‌ (ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌ – ف‍ارس‍ی‌)

سرشناسه شخص / نام نویسنده: ب‍ودی‍ش‌، پ‍ت‍رک‍لاوس‌، ۱۹۲۸ –

سرشناسه – تنالگان / پشتیبان کتاب:

رده کنگره: ‭T,‭۱۰,‭/ب۹ف۴,‭۱۳۸۱

محل انتشار / شهر: ت‍ه‍ران‌

ناشر publisher کتاب: ام‍ی‍رک‍ب‍ی‍ر

سال انتشار – سال تولید: 1381

شماره صفحه تعداد ورق: ش‍ان‍زده‌، ص‌ 867

موضوع محتوای منبع: ت‍ک‍ن‍ول‍وژی‌ — واژه‌ن‍ام‍ه‌ه‍ا — ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌,زب‍ان‌ ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌ — واژه‌ن‍ام‍ه‌ه‍ا — ف‍ارس‍ی‌,ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ره‍ا — واژه‌ن‍ام‍ه‌ه‍ا — ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌,ال‍ک‍ت‍رون‍ی‍ک‌ — واژه‌ن‍ام‍ه‌ه‍ا — ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌,م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ — واژه‌ن‍ام‍ه‌ه‍ا — ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌

شابک / شماره ISBN: ‭ 

شماره مدرک: ک‌۲۳۸

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs

بدون دیدگاه

دیدگاه شما

نظر شما: