دانلود رایگان برترین کتاب های انگلیسی

دانلود رایگان انواع کتاب های انگلیسی – دانلود مستقیم کتاب های مرجع خارجی

گت بلاگز ت‍ه‍ران‌ ع‍ی‍ب‌ ی‍اب‍ی‌ م‍اش‍ی‍ن‌

دانلود و مشخصات کتاب ع‍ی‍ب‌ ی‍اب‍ی‌ م‍اش‍ی‍ن‌ توسط اس‍ک‍ن‍ت‌، ک‍ارل‌ 1381

نام و عنوان کتاب برای دانلود: ع‍ی‍ب‌ ی‍اب‍ی‌ م‍اش‍ی‍ن‌

سرشناسه شخص / نام نویسنده: اس‍ک‍ن‍ت‌، ک‍ارل‌

سرشناسه – تنالگان / پشتیبان کتاب:

رده کنگره: ‭TL,‭۲۰۵,‭/فلا۱۵ ع۹,‭۱۳۸۱

محل انتشار / شهر: ت‍ه‍ران‌

ناشر publisher کتاب: پ‍ورن‍گ‌؛ ح‍س‍ام‌

سال انتشار – سال تولید: 1381

شماره صفحه تعداد ورق: ۳۵۵ص‌.: م‍ص‍ور، ج‍دول‌، ن‍م‍ودار

موضوع محتوای منبع: ات‍وم‍ب‍ی‍ل‌، م‍ک‍ان‍ی‍ک‌,ات‍وم‍ب‍ی‍ل‌ ه‍ا – ن‍گ‍ه‍داری‌ و ت‍ع‍م‍ی‍ر

شابک / شماره ISBN: ‭964-92864-0-3

شماره مدرک: ک‌۱۰۳۳

دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs