دانلود رایگان برترین کتاب های انگلیسی

دانلود رایگان انواع کتاب های انگلیسی – دانلود مستقیم کتاب های مرجع خارجی

گت بلاگز ت‍ه‍ران‌ ع‍م‍ران‌، راه‍ن‍م‍ای‌ ح‍ل‌ م‍س‍ائ‍ل‌ ، م‍ج‍م‍وع‍ه‌ آزم‍ون‌ ن‍ظام‌ م‍ه‍ن‍دس‍ی‌، ج‍ل‍د اول‌ ق‍س‍م‍ت‌ اول‌

دانلود و مشخصات کتاب ع‍م‍ران‌، راه‍ن‍م‍ای‌ ح‍ل‌ م‍س‍ائ‍ل‌ ، م‍ج‍م‍وع‍ه‌ آزم‍ون‌ ن‍ظام‌ م‍ه‍ن‍دس‍ی‌، ج‍ل‍د اول‌ ق‍س‍م‍ت‌ اول‌ توسط خ‍زائ‍ی‌، ه‍وش‍ی‍ار، ۱۳۵۱ – ۱۳۸۰-

نام و عنوان کتاب برای دانلود: ع‍م‍ران‌، راه‍ن‍م‍ای‌ ح‍ل‌ م‍س‍ائ‍ل‌ ، م‍ج‍م‍وع‍ه‌ آزم‍ون‌ ن‍ظام‌ م‍ه‍ن‍دس‍ی‌، ج‍ل‍د اول‌ ق‍س‍م‍ت‌ اول‌

سرشناسه شخص / نام نویسنده: خ‍زائ‍ی‌، ه‍وش‍ی‍ار، ۱۳۵۱ –

سرشناسه – تنالگان / پشتیبان کتاب:

رده کنگره: ‭LB,‭۲۳۵۳,‭/خ۴۴م۳

محل انتشار / شهر: ت‍ه‍ران‌

ناشر publisher کتاب: س‍ی‍م‍ای‌ دان‍ش‌

سال انتشار – سال تولید: ۱۳۸۰-

شماره صفحه تعداد ورق: ج‌.: م‍ص‍ور، ج‍دول‌

موضوع محتوای منبع: دان‍ش‍گ‍اه‍ه‍ا و م‍دارس‌ ع‍ال‍ی‌ — ای‍ران‌ — آزم‍ون‍ه‍ا,راه‌ و س‍اخ‍ت‍م‍ان‌ — آزم‍ون‍ه‍ا و ت‍م‍ری‍ن‍ه‍ا

شابک / شماره ISBN: ‭ 

شماره مدرک: ک‌۱۴۲

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs

بدون دیدگاه

دیدگاه شما

نظر شما: