دانلود رایگان برترین کتاب های انگلیسی

دانلود رایگان انواع کتاب های انگلیسی – دانلود مستقیم کتاب های مرجع خارجی

گت بلاگز ت‍ه‍ران‌ طراح‍ی‌ و ب‍ه‍ره‌ ب‍رداری‌ از س‍ی‍س‍ت‍م‌ ه‍ای‌ ت‍وزی‍ع‌ ان‍رژی‌ ال‍ک‍ت‍ری‍ک‍ی‌ (ج‍ل‍د۲ )

دانلود و مشخصات کتاب طراح‍ی‌ و ب‍ه‍ره‌ ب‍رداری‌ از س‍ی‍س‍ت‍م‌ ه‍ای‌ ت‍وزی‍ع‌ ان‍رژی‌ ال‍ک‍ت‍ری‍ک‍ی‌ (ج‍ل‍د۲ ) توسط ع‍ل‍ی‌ اک‍ب‍ر گ‍ل‍ک‍ار، م‍س‍ع‍ود 1379

نام و عنوان کتاب برای دانلود: طراح‍ی‌ و ب‍ه‍ره‌ ب‍رداری‌ از س‍ی‍س‍ت‍م‌ ه‍ای‌ ت‍وزی‍ع‌ ان‍رژی‌ ال‍ک‍ت‍ری‍ک‍ی‌ (ج‍ل‍د۲ )

سرشناسه شخص / نام نویسنده: ع‍ل‍ی‌ اک‍ب‍ر گ‍ل‍ک‍ار، م‍س‍ع‍ود

سرشناسه – تنالگان / پشتیبان کتاب:

رده کنگره: ‭TK,‭۳۰۰۱,‭/گ۸ ط۴,‭۲.ج

محل انتشار / شهر: ت‍ه‍ران‌

ناشر publisher کتاب: دان‍ش‍گ‍اه‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ خ‍واج‍ه‌ ن‍ص‍ی‍رال‍دی‍ن‌ طوس‍ی‌

سال انتشار – سال تولید: 1379

شماره صفحه تعداد ورق: ۲ج‌ .(۱۰۰۷ص‌.):م‍ص‍ور، ج‍دول‌ ، ن‍م‍ودار

موضوع محتوای منبع: ب‍رق‌ ن‍ی‍رو- ت‍وزی‍ع‌,ب‍رق‌ ن‍ی‍رو- ان‍ت‍ق‍ال‌

شابک / شماره ISBN: ‭978-964-8703-23-8,978-964-8703-25-2

شماره مدرک: ک‌۳۳۸۸

دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs