دانلود رایگان برترین کتاب های انگلیسی

دانلود رایگان انواع کتاب های انگلیسی – دانلود مستقیم کتاب های مرجع خارجی

گت بلاگز ت‍ه‍ران‌ طراح‍ی‌ م‍ع‍م‍اری‌ ای‍س‍ت‍گ‍اه‌ ه‍ای‌ ق‍طار ش‍ه‍ری‌

دانلود و مشخصات کتاب طراح‍ی‌ م‍ع‍م‍اری‌ ای‍س‍ت‍گ‍اه‌ ه‍ای‌ ق‍طار ش‍ه‍ری‌ توسط س‍ل‍ح‍ش‍ور، ن‍ی‍م‍ا 1388

نام و عنوان کتاب برای دانلود: طراح‍ی‌ م‍ع‍م‍اری‌ ای‍س‍ت‍گ‍اه‌ ه‍ای‌ ق‍طار ش‍ه‍ری‌

سرشناسه شخص / نام نویسنده: س‍ل‍ح‍ش‍ور، ن‍ی‍م‍ا

سرشناسه – تنالگان / پشتیبان کتاب:

رده کنگره: ‭TF,‭۳۰۰,‭/ط۴ س۸,‭۱۳۸۸ ۲.ن

محل انتشار / شهر: ت‍ه‍ران‌

ناشر publisher کتاب: ک‍ارور

سال انتشار – سال تولید: 1388

شماره صفحه تعداد ورق: ۲۴۰ص‌.: م‍ص‍ور (رن‍گ‍ی‌)، ج‍دول‌، ن‍م‍ودار؛۲۱ * ۲۱س‌م‌

موضوع محتوای منبع: راه‌ آه‍ن‌ – ای‍س‍ت‍گ‍اه‌ ه‍ا- طرح‌ و س‍اخ‍ت‍م‍ان‌

شابک / شماره ISBN: ‭978-600-5476-09-5

شماره مدرک: ک‌۱۱۸۹

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs