دانلود رایگان برترین کتاب های انگلیسی

دانلود رایگان انواع کتاب های انگلیسی – دانلود مستقیم کتاب های مرجع خارجی

گت بلاگز ت‍ه‍ران‌ طراح‍ی‌ س‍ازه‌ ه‍ای‌ ف‍ولادی‌ ب‍ر م‍ب‍ن‍ای‌ آئ‍ی‍ن‌ ن‍ام‍ه‌ ف‍ولاد ای‍ران‌

دانلود و مشخصات کتاب طراح‍ی‌ س‍ازه‌ ه‍ای‌ ف‍ولادی‌ ب‍ر م‍ب‍ن‍ای‌ آئ‍ی‍ن‌ ن‍ام‍ه‌ ف‍ولاد ای‍ران‌ توسط طاح‍ون‍ی‌ ، ش‍اپ‍ور ،۱۳۳۴ – 1377

نام و عنوان کتاب برای دانلود: طراح‍ی‌ س‍ازه‌ ه‍ای‌ ف‍ولادی‌ ب‍ر م‍ب‍ن‍ای‌ آئ‍ی‍ن‌ ن‍ام‍ه‌ ف‍ولاد ای‍ران‌

سرشناسه شخص / نام نویسنده: طاح‍ون‍ی‌ ، ش‍اپ‍ور ،۱۳۳۴ –

سرشناسه – تنالگان / پشتیبان کتاب:

رده کنگره: ‭TA,‭۶۸۴,‭/ط۲ط۴

محل انتشار / شهر: ت‍ه‍ران‌

ناشر publisher کتاب: ع‍ل‍م‌ و ت‍دب‌

سال انتشار – سال تولید: 1377

شماره صفحه تعداد ورق: پ‍ان‍زده‌[۸۸۰]ص‌.: م‍ص‍ور، ج‍دول‌، ن‍م‍ودار

موضوع محتوای منبع: س‍اخ‍ت‍م‍ان‍ه‍ای‌ ف‍ل‍زی‌ – ای‍ران‌ – اس‍ت‍ان‍دارده‍ا

شابک / شماره ISBN: ‭ 

شماره مدرک: ک‌۵۶۵

دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs