دانلود رایگان برترین کتاب های انگلیسی

دانلود رایگان انواع کتاب های انگلیسی – دانلود مستقیم کتاب های مرجع خارجی

گت بلاگز ت‍ه‍ران‌ طراح‍ی‌ س‍اخ‍ت‍ار س‍ازم‍ان‍ی‌

دانلود و مشخصات کتاب طراح‍ی‌ س‍اخ‍ت‍ار س‍ازم‍ان‍ی‌ توسط اع‍راب‍ی‌، م‍ح‍م‍د 1376

نام و عنوان کتاب برای دانلود: طراح‍ی‌ س‍اخ‍ت‍ار س‍ازم‍ان‍ی‌

سرشناسه شخص / نام نویسنده: اع‍راب‍ی‌، م‍ح‍م‍د

سرشناسه – تنالگان / پشتیبان کتاب:

رده کنگره: ‭HD,‭۵۸/۷,‭/فلا۶ ط۴,‭۱۳۸۵

محل انتشار / شهر: ت‍ه‍ران‌

ناشر publisher کتاب: دف‍ت‍ر پ‍ژوه‍ش‌ ه‍ای‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌

سال انتشار – سال تولید: 1376

شماره صفحه تعداد ورق: ۱۳۶ص‌.: ج‍دول‌، ن‍م‍ودار. (ف‍ره‍ن‍گ‌ و م‍دی‍ری‍ت‌؛۲ )

موضوع محتوای منبع: رف‍ت‍ار س‍ازم‍ان‍ی‌,م‍دی‍ری‍ت‌,ره‍ب‍ری‌

شابک / شماره ISBN: ‭964-6269-01-X

شماره مدرک: ک‌۱۲۴۱

دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs