دانلود رایگان برترین کتاب های انگلیسی

دانلود رایگان انواع کتاب های انگلیسی – دانلود مستقیم کتاب های مرجع خارجی

گت بلاگز ت‍ه‍ران‌ طراح‍ی‌ ت‍ج‍ه‍ی‍زات‌ و م‍ب‍ل‍م‍ان‌ ش‍ه‍ری‌

دانلود و مشخصات کتاب طراح‍ی‌ ت‍ج‍ه‍ی‍زات‌ و م‍ب‍ل‍م‍ان‌ ش‍ه‍ری‌ توسط م‍ق‍ص‍ودی‌، غ‍لام‍رض‍ا 1386

نام و عنوان کتاب برای دانلود: طراح‍ی‌ ت‍ج‍ه‍ی‍زات‌ و م‍ب‍ل‍م‍ان‌ ش‍ه‍ری‌

سرشناسه شخص / نام نویسنده: م‍ق‍ص‍ودی‌، غ‍لام‍رض‍ا

سرشناسه – تنالگان / پشتیبان کتاب:

رده کنگره: ‭NA,‭۲۸۴۰,‭/م۷ ع۹

محل انتشار / شهر: ت‍ه‍ران‌

ناشر publisher کتاب: ان‍ت‍ش‍ارات‌ ش‍ه‍ی‍دی‌

سال انتشار – سال تولید: 1386

شماره صفحه تعداد ورق: ۱۴۴ص‌.: م‍ص‍ور، ن‍م‍ودار

موضوع محتوای منبع: خ‍دم‍ات‌ ش‍ه‍ری‌,س‍اخ‍ت‍م‍ان‌ س‍ازی‌ راه‍ن‍م‍ای‌ آم‍وزش‍ی‌ (ع‍ال‍ی‌)

شابک / شماره ISBN: ‭978-964-93838-7-4

شماره مدرک: ک‌۳۲۳۵

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs

بدون دیدگاه

دیدگاه شما

نظر شما: