دانلود رایگان برترین کتاب های انگلیسی

دانلود رایگان انواع کتاب های انگلیسی – دانلود مستقیم کتاب های مرجع خارجی

گت بلاگز ت‍ه‍ران‌ طراح‍ی‌ ت‍اس‍ی‍س‍ات‌ س‍اخ‍ت‍م‍ان‌ ب‍ا ن‍رم‌ اف‍زار AutoCAD MEP

دانلود و مشخصات کتاب طراح‍ی‌ ت‍اس‍ی‍س‍ات‌ س‍اخ‍ت‍م‍ان‌ ب‍ا ن‍رم‌ اف‍زار AutoCAD MEP توسط ب‍ارف‍روش‌، م‍ی‍ث‍م‌ 1390

نام و عنوان کتاب برای دانلود: طراح‍ی‌ ت‍اس‍ی‍س‍ات‌ س‍اخ‍ت‍م‍ان‌ ب‍ا ن‍رم‌ اف‍زار AutoCAD MEP

سرشناسه شخص / نام نویسنده: ب‍ارف‍روش‌، م‍ی‍ث‍م‌

سرشناسه – تنالگان / پشتیبان کتاب:

رده کنگره: ‭TH,‭۶۰۱۰,‭/ب۲ ط۴,‭۱۳۹۰

محل انتشار / شهر: ت‍ه‍ران‌

ناشر publisher کتاب: ی‍زدا

سال انتشار – سال تولید: 1390

شماره صفحه تعداد ورق: ۳۸۴ص‌

موضوع محتوای منبع: ت‍اس‍ی‍س‍ات‌ – طرح‌ و س‍اخ‍ت‍م‍ان‌ – ن‍رم‌ اف‍زار,ت‍ه‍وی‍ه‌ م‍طب‍وع‌ – طرح‌ و س‍اخ‍ت‍م‍ان‌ – ن‍رم‌ اف‍زار,م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ ب‍ه‌ ک‍م‍ک‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر – ن‍رم‌ اف‍زار

شابک / شماره ISBN: ‭978-60-165-203-5

شماره مدرک: ک‌۲۵۸۰

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs

بدون دیدگاه

دیدگاه شما

نظر شما: