دانلود رایگان برترین کتاب های انگلیسی

دانلود رایگان انواع کتاب های انگلیسی – دانلود مستقیم کتاب های مرجع خارجی

گت بلاگز ت‍ه‍ران‌ طراح‍ی‌ اج‍زای‌ م‍اش‍ی‍ن‌ (طراح‍ی‌ در م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ م‍ک‍ان‍ی‍ک‌)

دانلود و مشخصات کتاب طراح‍ی‌ اج‍زای‌ م‍اش‍ی‍ن‌ (طراح‍ی‌ در م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ م‍ک‍ان‍ی‍ک‌) توسط ش‍ی‍گ‍ل‍ی‌، ج‍وزف‌ ادوارد 1385

نام و عنوان کتاب برای دانلود: طراح‍ی‌ اج‍زای‌ م‍اش‍ی‍ن‌ (طراح‍ی‌ در م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ م‍ک‍ان‍ی‍ک‌)

سرشناسه شخص / نام نویسنده: ش‍ی‍گ‍ل‍ی‌، ج‍وزف‌ ادوارد

سرشناسه – تنالگان / پشتیبان کتاب:

رده کنگره: ‭TJ,‭۲۳۰,‭/ش۹ ط۴,‭۱۳۸۵

محل انتشار / شهر: ت‍ه‍ران‌

ناشر publisher کتاب: ن‍وپ‍ردازان‌

سال انتشار – سال تولید: 1385

شماره صفحه تعداد ورق: ۹۸۰ص‌.: م‍ص‍ور، ج‍دول‌، ن‍م‍ودار

موضوع محتوای منبع: م‍اش‍ی‍ن‌ آلات‌ – طراح‍ی‌

شابک / شماره ISBN: ‭964-975-002-9,964-8142-86-6

شماره مدرک: ک‌۲۵۷۶

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs