دانلود رایگان برترین کتاب های انگلیسی

دانلود رایگان انواع کتاب های انگلیسی – دانلود مستقیم کتاب های مرجع خارجی

گت بلاگز ت‍ه‍ران‌ ص‍ح‍ی‍ف‍ه‌ ان‍ق‍لاب‌

دانلود و مشخصات کتاب ص‍ح‍ی‍ف‍ه‌ ان‍ق‍لاب‌ توسط خ‍م‍ی‍ن‍ی‌، روح‌ ال‍ل‍ه‌، ۱۲۷۹-۱۳۶۸

نام و عنوان کتاب برای دانلود: ص‍ح‍ی‍ف‍ه‌ ان‍ق‍لاب‌

سرشناسه شخص / نام نویسنده: خ‍م‍ی‍ن‍ی‌، روح‌ ال‍ل‍ه‌، ۱۲۷۹-۱۳۶۸

سرشناسه – تنالگان / پشتیبان کتاب:

رده کنگره: ‭DSR,‭۱۵۷۴,‭/و۶

محل انتشار / شهر: ت‍ه‍ران‌

ناشر publisher کتاب: وزارت‌ ف‍ره‍ن‍گ‌ و ارش‍اد اس‍لام‍ی‌

سال انتشار – سال تولید:

شماره صفحه تعداد ورق:

موضوع محتوای منبع: خ‍م‍ی‍ن‍ی‌، روح‌ ال‍ل‍ه‌، ره‍ب‍ر ان‍ق‍لاب‌ و ب‍ن‍ای‍ن‍گ‍ذار ج‌ ا.ای‍ران‌، ۱۳۶۸-۱۲۷۹ – وص‍ی‍ت‍ن‍ام‍ه‌

شابک / شماره ISBN: ‭ 

شماره مدرک: ک‌۹۷۷

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs

بدون دیدگاه

دیدگاه شما

نظر شما: