دانلود رایگان برترین کتاب های انگلیسی

دانلود رایگان انواع کتاب های انگلیسی – دانلود مستقیم کتاب های مرجع خارجی

گت بلاگز ت‍ه‍ران‌ ش‍ن‍وای‍ی‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌

دانلود و مشخصات کتاب ش‍ن‍وای‍ی‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ توسط ره‍ب‍ر، ن‍ری‍م‍ان‌ 1387

نام و عنوان کتاب برای دانلود: ش‍ن‍وای‍ی‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌

سرشناسه شخص / نام نویسنده: ره‍ب‍ر، ن‍ری‍م‍ان‌

سرشناسه – تنالگان / پشتیبان کتاب:

رده کنگره: ‭RF,‭۲۹۰,‭/ر۹ ش۹,‭۱۳۸۷

محل انتشار / شهر: ت‍ه‍ران‌

ناشر publisher کتاب: ن‍ش‍ر ک‍ت‍اب‌ دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌

سال انتشار – سال تولید: 1387

شماره صفحه تعداد ورق: ۱۱۱ص‌.: م‍ص‍ور، ج‍دول‌، ن‍م‍ودار

موضوع محتوای منبع: ش‍ن‍وای‍ی‌ ش‍ن‍اس‍ی‌,ب‍ه‍داش‍ت‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌

شابک / شماره ISBN: ‭978-600-5107-08-1

شماره مدرک: ک‌۱۰۳۵

دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs