دانلود رایگان برترین کتاب های انگلیسی

دانلود رایگان انواع کتاب های انگلیسی – دانلود مستقیم کتاب های مرجع خارجی

گت بلاگز ت‍ه‍ران‌ ش‍رک‍ت‌ ه‍ای‌ م‍وف‍ق‌ ج‍ه‍ان‌ چ‍گ‍ون‍ه‌ اس‍ت‍خ‍دام‌ م‍ی‌ ک‍ن‍ن‍د: راه‍ن‍م‍ای‌ م‍دی‍ران‌ ب‍رای‌ ج‍ذب‌ و اس‍ت‍خ‍دام‌ ب‍ه‍ت‍ری‍ن‌ ه‍ا

دانلود و مشخصات کتاب ش‍رک‍ت‌ ه‍ای‌ م‍وف‍ق‌ ج‍ه‍ان‌ چ‍گ‍ون‍ه‌ اس‍ت‍خ‍دام‌ م‍ی‌ ک‍ن‍ن‍د: راه‍ن‍م‍ای‌ م‍دی‍ران‌ ب‍رای‌ ج‍ذب‌ و اس‍ت‍خ‍دام‌ ب‍ه‍ت‍ری‍ن‌ ه‍ا توسط اب‍وال‍ع‍لای‍ی‌، ب‍ه‍زاد 1390

نام و عنوان کتاب برای دانلود: ش‍رک‍ت‌ ه‍ای‌ م‍وف‍ق‌ ج‍ه‍ان‌ چ‍گ‍ون‍ه‌ اس‍ت‍خ‍دام‌ م‍ی‌ ک‍ن‍ن‍د: راه‍ن‍م‍ای‌ م‍دی‍ران‌ ب‍رای‌ ج‍ذب‌ و اس‍ت‍خ‍دام‌ ب‍ه‍ت‍ری‍ن‌ ه‍ا

سرشناسه شخص / نام نویسنده: اب‍وال‍ع‍لای‍ی‌، ب‍ه‍زاد

سرشناسه – تنالگان / پشتیبان کتاب:

رده کنگره: ‭HF,‭۵۵۴۹/۵,‭/ن۹ فلا۲۱,‭۱۳۹۰

محل انتشار / شهر: ت‍ه‍ران‌

ناشر publisher کتاب: س‍ازم‍ان‌ م‍دی‍ری‍ت‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌

سال انتشار – سال تولید: 1390

شماره صفحه تعداد ورق: ۲۴۷ص‌.: م‍ص‍ور، ج‍دول‌

موضوع محتوای منبع: ن‍ی‍روی‌ ان‍س‍ان‍ی‌ – م‍دی‍ری‍ت‌,ن‍ی‍روی‌ ان‍س‍ان‍ی‌ – ب‍رن‍ام‍ه‌ ری‍زی‌,ن‍ی‍روی‌ ان‍س‍ان‍ی‌ – م‍دی‍ری‍ت‌ – ارزش‍ی‍اب‍ی‌

شابک / شماره ISBN: ‭978-964-8896-61-9

شماره مدرک: ک‌۱۹۹۳

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs

بدون دیدگاه

دیدگاه شما

نظر شما: