دانلود رایگان برترین کتاب های انگلیسی

دانلود رایگان انواع کتاب های انگلیسی – دانلود مستقیم کتاب های مرجع خارجی

گت بلاگز ت‍ه‍ران‌ س‍ی‍س‍ت‍م‌ ه‍ای‌ اطلاع‍ات‌ م‍دی‍ری‍ت‌ – پ‍ی‍ش‍رف‍ت‍ه‌

دانلود و مشخصات کتاب س‍ی‍س‍ت‍م‌ ه‍ای‌ اطلاع‍ات‌ م‍دی‍ری‍ت‌ – پ‍ی‍ش‍رف‍ت‍ه‌ توسط م‍وم‍ن‍ی‌، ه‍وش‍ن‍گ‌ 1384

نام و عنوان کتاب برای دانلود: س‍ی‍س‍ت‍م‌ ه‍ای‌ اطلاع‍ات‌ م‍دی‍ری‍ت‌ – پ‍ی‍ش‍رف‍ت‍ه‌

سرشناسه شخص / نام نویسنده: م‍وم‍ن‍ی‌، ه‍وش‍ن‍گ‌

سرشناسه – تنالگان / پشتیبان کتاب:

رده کنگره: ‭T,‭۵۸/۶,‭/م۸ س۹۵,‭۱۳۹۰

محل انتشار / شهر: ت‍ه‍ران‌

ناشر publisher کتاب: ان‍ت‍ش‍ارات‌ س‍ت‍اره‌ س‍پ‍ه‍ر

سال انتشار – سال تولید: 1384

شماره صفحه تعداد ورق: ش‍ص‍ت‌ و چ‍ه‍ار، ۷۸۴ ص‌.: ج‍دول‌، ن‍م‍ودار

موضوع محتوای منبع: ن‍ظام‌ ه‍ای‌ اطلاع‍ات‍ی‌ م‍دی‍ری‍ت‌,ت‍ج‍زی‍ه‌ و ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ س‍ی‍س‍ت‍م‍ه‍ا,ت‍ک‍ن‍ول‍وژی‌ اطلاع‍ات‌ – م‍دی‍ری‍ت‌,م‍ن‍اب‍ع‌ اطلاع‍ات‍ی‌ – م‍دی‍ری‍ت‌

شابک / شماره ISBN: ‭978-964-94273-6-2

شماره مدرک: ک‌۲۵۸۳

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs

بدون دیدگاه

دیدگاه شما

نظر شما: