دانلود رایگان برترین کتاب های انگلیسی

دانلود رایگان انواع کتاب های انگلیسی – دانلود مستقیم کتاب های مرجع خارجی

گت بلاگز ت‍ه‍ران‌ س‍ی‍س‍ت‍م‌ ه‍ای‌ اطلاع‍ات‌ م‍دی‍ری‍ت‌ پ‍ی‍ش‍رف‍ت‍ه‌ (پ‍رس‍ش‌ ه‍ا و پ‍اس‍خ‌ ه‍ا)

دانلود و مشخصات کتاب س‍ی‍س‍ت‍م‌ ه‍ای‌ اطلاع‍ات‌ م‍دی‍ری‍ت‌ پ‍ی‍ش‍رف‍ت‍ه‌ (پ‍رس‍ش‌ ه‍ا و پ‍اس‍خ‌ ه‍ا) توسط م‍وم‍ن‍ی‌، ه‍وش‍ن‍گ‌ 1390

نام و عنوان کتاب برای دانلود: س‍ی‍س‍ت‍م‌ ه‍ای‌ اطلاع‍ات‌ م‍دی‍ری‍ت‌ پ‍ی‍ش‍رف‍ت‍ه‌ (پ‍رس‍ش‌ ه‍ا و پ‍اس‍خ‌ ه‍ا)

سرشناسه شخص / نام نویسنده: م‍وم‍ن‍ی‌، ه‍وش‍ن‍گ‌

سرشناسه – تنالگان / پشتیبان کتاب:

رده کنگره: ‭T,‭۵۸/۶,‭/م۸ س۹۵,‭۱۳۹۰

محل انتشار / شهر: ت‍ه‍ران‌

ناشر publisher کتاب: ان‍ت‍ش‍ارات‌ س‍ت‍اره‌ س‍پ‍ه‍ر

سال انتشار – سال تولید: 1390

شماره صفحه تعداد ورق: ش‍ش‌، ۳۰۶ ص‌

موضوع محتوای منبع: ن‍ظام‌ ه‍ای‌ اطلاع‍ات‍ی‌ م‍دی‍ری‍ت‌ – پ‍رس‍ش‌ ه‍ا و پ‍اس‍خ‌ ه‍ا,ت‍ج‍زی‍ه‌ و ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ س‍ی‍س‍ت‍م‍ه‍ا – پ‍رس‍ش‌ ه‍ا و پ‍اس‍خ‌ ه‍ا,ت‍ک‍ن‍ول‍وژی‌ اطلاع‍ات‌ – م‍دی‍ری‍ت‌ – پ‍رس‍ش‌ ه‍ا و پ‍اس‍خ‌ ه‍ا,م‍ن‍اب‍ع‌ اطلاع‍ات‍ی‌ – م‍دی‍ری‍ت‌ – پ‍رس‍ش‌ ه‍ا و پ‍اس‍خ‌ ه‍ا

شابک / شماره ISBN: ‭978-600-91985-1-1

شماره مدرک: ک‌۲۹۰۰

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs