دانلود رایگان برترین کتاب های انگلیسی

دانلود رایگان انواع کتاب های انگلیسی – دانلود مستقیم کتاب های مرجع خارجی

گت بلاگز ت‍ه‍ران‌ س‍ی‍س‍ت‍م‌ دای‍ن‍ام‍ی‍ک‌: ک‍ارب‍ردی‌ از ت‍ف‍ک‍ر س‍ی‍س‍ت‍م‍ی‌

دانلود و مشخصات کتاب س‍ی‍س‍ت‍م‌ دای‍ن‍ام‍ی‍ک‌: ک‍ارب‍ردی‌ از ت‍ف‍ک‍ر س‍ی‍س‍ت‍م‍ی‌ توسط ق‍ب‍ادی‌، ش‍ه‍لا 1385

نام و عنوان کتاب برای دانلود: س‍ی‍س‍ت‍م‌ دای‍ن‍ام‍ی‍ک‌: ک‍ارب‍ردی‌ از ت‍ف‍ک‍ر س‍ی‍س‍ت‍م‍ی‌

سرشناسه شخص / نام نویسنده: ق‍ب‍ادی‌، ش‍ه‍لا

سرشناسه – تنالگان / پشتیبان کتاب:

رده کنگره: ‭Q,‭۲۹۵,‭/ق۲ س۹,‭۱۳۸۵

محل انتشار / شهر: ت‍ه‍ران‌

ناشر publisher کتاب: س‍ازم‍ان‌ م‍دی‍ری‍ت‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌

سال انتشار – سال تولید: 1385

شماره صفحه تعداد ورق: ۱۸۳ص‌.: م‍ص‍ور، ن‍م‍ودار

موضوع محتوای منبع: ن‍ظری‍ه‌ س‍ی‍س‍ت‍م‌ ه‍ا,ت‍ج‍زی‍ه‌ و ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ س‍ی‍س‍ت‍م‌ ه‍ا,طراح‍ی‌ س‍ی‍س‍ت‍م‌

شابک / شماره ISBN: ‭978-964-8896-13-8

شماره مدرک: ک‌۲۱۱۳

دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs