دانلود رایگان برترین کتاب های انگلیسی

دانلود رایگان انواع کتاب های انگلیسی – دانلود مستقیم کتاب های مرجع خارجی

گت بلاگز ت‍ه‍ران‌ س‍ن‍ج‍ش‌ ک‍ی‍ف‍ی‍ت‌ خ‍دم‍ات‌ در ب‍خ‍ش‌ ع‍م‍وم‍ی‌

دانلود و مشخصات کتاب س‍ن‍ج‍ش‌ ک‍ی‍ف‍ی‍ت‌ خ‍دم‍ات‌ در ب‍خ‍ش‌ ع‍م‍وم‍ی‌ توسط ال‍وان‍ی‌، م‍ه‍دی‌ 1382

نام و عنوان کتاب برای دانلود: س‍ن‍ج‍ش‌ ک‍ی‍ف‍ی‍ت‌ خ‍دم‍ات‌ در ب‍خ‍ش‌ ع‍م‍وم‍ی‌

سرشناسه شخص / نام نویسنده: ال‍وان‍ی‌، م‍ه‍دی‌

سرشناسه – تنالگان / پشتیبان کتاب:

رده کنگره: ‭HD,‭۶۲/۱۵,‭/فلا۷ س۹,‭۱۳۸۲

محل انتشار / شهر: ت‍ه‍ران‌

ناشر publisher کتاب: م‍رک‍ز آم‍وزش‌ و ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ ای‍ران‌

سال انتشار – سال تولید: 1382

شماره صفحه تعداد ورق: ۲۰۸ص‌.: ج‍دول‌، ن‍م‍ودار

موضوع محتوای منبع: ک‍ی‍ف‍ی‍ت‌ ف‍راگ‍ی‍ر – م‍دی‍ری‍ت‌

شابک / شماره ISBN: ‭964-7300-30-1

شماره مدرک: ک‌۱۵۳۹

دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs