دانلود رایگان برترین کتاب های انگلیسی

دانلود رایگان انواع کتاب های انگلیسی – دانلود مستقیم کتاب های مرجع خارجی

گت بلاگز ت‍ه‍ران‌ س‍روی‍س‌ و ن‍گ‍ه‍داری‌ ت‍اس‍ی‍س‍ات‌ س‍اخ‍ت‍م‍ان‌ ش‍ام‍ل‌: ت‍ج‍ه‍ی‍زات‌ ت‍ه‍وی‍ه‌ م‍طب‍وع‌، دم‍پ‍ره‍ا…

دانلود و مشخصات کتاب س‍روی‍س‌ و ن‍گ‍ه‍داری‌ ت‍اس‍ی‍س‍ات‌ س‍اخ‍ت‍م‍ان‌ ش‍ام‍ل‌: ت‍ج‍ه‍ی‍زات‌ ت‍ه‍وی‍ه‌ م‍طب‍وع‌، دم‍پ‍ره‍ا… توسط طب‍اطب‍ائ‍ی‌، م‍ج‍ت‍ب‍ی‌، ۱۳۳۶ – ، گ‍ردآورن‍ده‌ و م‍ت‍رج‍م‌ 1377

نام و عنوان کتاب برای دانلود: س‍روی‍س‌ و ن‍گ‍ه‍داری‌ ت‍اس‍ی‍س‍ات‌ س‍اخ‍ت‍م‍ان‌ ش‍ام‍ل‌: ت‍ج‍ه‍ی‍زات‌ ت‍ه‍وی‍ه‌ م‍طب‍وع‌، دم‍پ‍ره‍ا…

سرشناسه شخص / نام نویسنده: طب‍اطب‍ائ‍ی‌، م‍ج‍ت‍ب‍ی‌، ۱۳۳۶ – ، گ‍ردآورن‍ده‌ و م‍ت‍رج‍م‌

سرشناسه – تنالگان / پشتیبان کتاب:

رده کنگره: ‭TH,‭۶۰۱۳,‭/ط۲س۴,‭۱۳۷۸

محل انتشار / شهر: ت‍ه‍ران‌

ناشر publisher کتاب: روزب‍ه‍ان‌

سال انتشار – سال تولید: 1377

شماره صفحه تعداد ورق: [۲۴۹] ص‌.: م‍ص‍ور، ج‍دول‌، ن‍م‍ودار

موضوع محتوای منبع: ت‍اس‍ی‍س‍ات‌ — ن‍گ‍ه‍داری‌ و ت‍ع‍م‍ی‍ر,ت‍اس‍ی‍س‍ات‌

شابک / شماره ISBN: ‭ 

شماره مدرک: ک‌۶۶۹

دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs