دانلود رایگان برترین کتاب های انگلیسی

دانلود رایگان انواع کتاب های انگلیسی – دانلود مستقیم کتاب های مرجع خارجی

گت بلاگز ت‍ه‍ران‌ س‍ازم‍ان‌ ده‍ن‍ده‌ واژگ‍ان‌ ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌

دانلود و مشخصات کتاب س‍ازم‍ان‌ ده‍ن‍ده‌ واژگ‍ان‌ ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌ توسط گ‍اف‌، ک‍ری‍س‌ 1390

نام و عنوان کتاب برای دانلود: س‍ازم‍ان‌ ده‍ن‍ده‌ واژگ‍ان‌ ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌

سرشناسه شخص / نام نویسنده: گ‍اف‌، ک‍ری‍س‌

سرشناسه – تنالگان / پشتیبان کتاب:

رده کنگره: ‭PE,‭۱۴۴۹,‭/گ۲ س۲,‭۱۳۹۰ ۲.ن

محل انتشار / شهر: ت‍ه‍ران‌

ناشر publisher کتاب: ی‍ادم‍ان‌ ف‍ل‍س‍ف‍ی‌

سال انتشار – سال تولید: 1390

شماره صفحه تعداد ورق: ۴۰۰ص‌

موضوع محتوای منبع: زب‍ان‌ ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌ – واژگ‍ان‌,زب‍ان‌ ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌ – واژه‌ ش‍ن‍اس‍ی‌

شابک / شماره ISBN: ‭978-964-8876-59-8

شماره مدرک: ک‌۲۸۳۵

دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs