دانلود رایگان برترین کتاب های انگلیسی

دانلود رایگان انواع کتاب های انگلیسی – دانلود مستقیم کتاب های مرجع خارجی

گت بلاگز ت‍ه‍ران‌ روش‍ن‍ای‍ی‌ ف‍ض‍اه‍ای‌ خ‍ارج‍ی‌

دانلود و مشخصات کتاب روش‍ن‍ای‍ی‌ ف‍ض‍اه‍ای‌ خ‍ارج‍ی‌ توسط 1388

نام و عنوان کتاب برای دانلود: روش‍ن‍ای‍ی‌ ف‍ض‍اه‍ای‌ خ‍ارج‍ی‌

سرشناسه شخص / نام نویسنده:

سرشناسه – تنالگان / پشتیبان کتاب:

رده کنگره: ‭TK,‭۴۱۸۸,‭/ر۹,‭۱۳۸۸

محل انتشار / شهر: ت‍ه‍ران‌

ناشر publisher کتاب: ی‍زدا

سال انتشار – سال تولید: 1388

شماره صفحه تعداد ورق: ۳۹۶ص‌.: م‍ص‍ور ، ج‍دول‌، ن‍م‍ودار

موضوع محتوای منبع: روش‍ن‍ای‍ی‌ خ‍ارج‍ی‌,ن‍ور در م‍ع‍م‍اری‌ و ت‍زی‍ی‍ن‍ات‌

شابک / شماره ISBN: ‭978-600-5549-05-8

شماره مدرک: ک‌۳۲۳۲

دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs