دانلود رایگان برترین کتاب های انگلیسی

دانلود رایگان انواع کتاب های انگلیسی – دانلود مستقیم کتاب های مرجع خارجی

گت بلاگز ت‍ه‍ران‌ روش‌ ه‍ای‌ ن‍وی‍ن‌ اق‍ت‍ص‍اد م‍ه‍ن‍دس‍ی‌

دانلود و مشخصات کتاب روش‌ ه‍ای‌ ن‍وی‍ن‌ اق‍ت‍ص‍اد م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ توسط اورع‍ی‌، ک‍اظم‌ 1385

نام و عنوان کتاب برای دانلود: روش‌ ه‍ای‌ ن‍وی‍ن‌ اق‍ت‍ص‍اد م‍ه‍ن‍دس‍ی‌

سرشناسه شخص / نام نویسنده: اورع‍ی‌، ک‍اظم‌

سرشناسه – تنالگان / پشتیبان کتاب:

رده کنگره: ‭TA,‭۱۷۷/۴,‭/فلا۸ ر۹,‭۱۳۸۵

محل انتشار / شهر: ت‍ه‍ران‌

ناشر publisher کتاب: دان‍ش‍گ‍اه‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ ام‍ی‍رک‍ب‍ی‍ر (پ‍ل‍ی‌ ت‍ک‍ن‍ی‍ک‌ ت‍ه‍ران‌)، م‍رک‍ز ن‍ش‍ر

سال انتشار – سال تولید: 1385

شماره صفحه تعداد ورق: ۱۴، [۲۳۱]، ص‌.: م‍ص‍ور، ج‍دول‌، ن‍م‍ودار

موضوع محتوای منبع: اق‍ت‍ص‍اد م‍ه‍ن‍دس‍ی‌

شابک / شماره ISBN: ‭964-463-300-8

شماره مدرک: ک‌۲۷۲۷

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs