دانلود رایگان برترین کتاب های انگلیسی

دانلود رایگان انواع کتاب های انگلیسی – دانلود مستقیم کتاب های مرجع خارجی

گت بلاگز ت‍ه‍ران‌ روش‌ ه‍ای‌ طراح‍ی‌ و اج‍رای‌ س‍ازه‌ ه‍ای‌ ح‍ف‍اظت‌ م‍وق‍ت‌ ای‍س‍ت‍گ‍اه‌ ه‍ای‌ م‍ت‍رو (روش‌ Braced cust)

دانلود و مشخصات کتاب روش‌ ه‍ای‌ طراح‍ی‌ و اج‍رای‌ س‍ازه‌ ه‍ای‌ ح‍ف‍اظت‌ م‍وق‍ت‌ ای‍س‍ت‍گ‍اه‌ ه‍ای‌ م‍ت‍رو (روش‌ Braced cust) توسط وطن‌ پ‍ور، آرزو 1389

نام و عنوان کتاب برای دانلود: روش‌ ه‍ای‌ طراح‍ی‌ و اج‍رای‌ س‍ازه‌ ه‍ای‌ ح‍ف‍اظت‌ م‍وق‍ت‌ ای‍س‍ت‍گ‍اه‌ ه‍ای‌ م‍ت‍رو (روش‌ Braced cust)

سرشناسه شخص / نام نویسنده: وطن‌ پ‍ور، آرزو

سرشناسه – تنالگان / پشتیبان کتاب:

رده کنگره: ‭TF,‭۸۴۵,‭/و۶ ر۹,‭۱۳۸۹

محل انتشار / شهر: ت‍ه‍ران‌

ناشر publisher کتاب: ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌، واح‍د ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ ام‍ی‍رک‍ب‍ی‍ر

سال انتشار – سال تولید: 1389

شماره صفحه تعداد ورق: [۱۲۴] ص‌.: م‍ص‍ور

موضوع محتوای منبع: م‍ت‍رو – ای‍س‍ت‍گ‍اه‌ ه‍ا – طرح‌ و س‍اخ‍ت‍م‍ان‌

شابک / شماره ISBN: ‭978-964-210-066-8

شماره مدرک: ک‌۱۷۵۶

دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs