دانلود رایگان برترین کتاب های انگلیسی

دانلود رایگان انواع کتاب های انگلیسی – دانلود مستقیم کتاب های مرجع خارجی

گت بلاگز ت‍ه‍ران‌ روش‌ س‍ن‍ج‍ی‌ و ک‍ارس‍ن‍ج‍ی‌

دانلود و مشخصات کتاب روش‌ س‍ن‍ج‍ی‌ و ک‍ارس‍ن‍ج‍ی‌ توسط ح‍ق‍ی‍ق‍ت‌ م‍ن‍ف‍رد، ج‍لال‌ 1392

نام و عنوان کتاب برای دانلود: روش‌ س‍ن‍ج‍ی‌ و ک‍ارس‍ن‍ج‍ی‌

سرشناسه شخص / نام نویسنده: ح‍ق‍ی‍ق‍ت‌ م‍ن‍ف‍رد، ج‍لال‌

سرشناسه – تنالگان / پشتیبان کتاب:

رده کنگره: ‭T,‭۶۰/۲,‭/ح۷ ر۹,‭۱۳۹۲

محل انتشار / شهر: ت‍ه‍ران‌

ناشر publisher کتاب: س‍ازم‍ان‌ م‍طال‍ع‍ه‌ و ت‍دوی‍ن‌ ک‍ت‍ب‌ ع‍ل‍وم‌ ان‍س‍ان‍ی‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ه‍ا (س‍م‍ت‌)، م‍رک‍ز ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌ و ت‍وس‍ع‍ه‌ ع‍ل‍وم‌ ان‍س‍ان‍ی‌

سال انتشار – سال تولید: 1392

شماره صفحه تعداد ورق: چ‍ه‍ارده‌،۴۲۱ ص‌.:م‍ص‍ور، ج‍دول‌، ن‍م‍ودار

موضوع محتوای منبع: ک‍ارس‍ن‍ج‍ی‌,زم‍ان‌ س‍ن‍ج‍ی‌,ب‍ه‍ره‌ وری‌

شابک / شماره ISBN: ‭978-964-530-893-1

شماره مدرک: ک‌۳۲۷۶

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs