دانلود رایگان برترین کتاب های انگلیسی

دانلود رایگان انواع کتاب های انگلیسی – دانلود مستقیم کتاب های مرجع خارجی

گت بلاگز ت‍ه‍ران‌ رف‍ت‍ار س‍ازم‍ان‍ی‌

دانلود و مشخصات کتاب رف‍ت‍ار س‍ازم‍ان‍ی‌ توسط راب‍ی‍ن‍ز، ات‍ی‍ف‍ن‌ پ‍ی‌ 1378

نام و عنوان کتاب برای دانلود: رف‍ت‍ار س‍ازم‍ان‍ی‌

سرشناسه شخص / نام نویسنده: راب‍ی‍ن‍ز، ات‍ی‍ف‍ن‌ پ‍ی‌

سرشناسه – تنالگان / پشتیبان کتاب:

رده کنگره: ‭HD,‭۵۸/۷,‭/ر۲ م۴,‭۱۳۷۸

محل انتشار / شهر: ت‍ه‍ران‌

ناشر publisher کتاب: دف‍ت‍ر پ‍ژوه‍ش‌ ه‍ای‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌

سال انتشار – سال تولید: 1378

شماره صفحه تعداد ورق: ۳چ‌.: ج‍دول‌، ن‍م‍ودار

موضوع محتوای منبع: رف‍ت‍ار س‍ازم‍ان‍ی‌,م‍دی‍ری‍ت‌

شابک / شماره ISBN: ‭964-6269-29-X :۳ .ج,964-6269-33-8 :هرود

شماره مدرک: ک‌۱۶۷۵

دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs