دانلود رایگان برترین کتاب های انگلیسی

دانلود رایگان انواع کتاب های انگلیسی – دانلود مستقیم کتاب های مرجع خارجی

گت بلاگز ت‍ه‍ران‌ رف‍ت‍ار س‍ازم‍ان‍ی‌

دانلود و مشخصات کتاب رف‍ت‍ار س‍ازم‍ان‍ی‌ توسط م‍وره‍د، گ‍ری‍ف‍ی‍ن‌ 1374

نام و عنوان کتاب برای دانلود: رف‍ت‍ار س‍ازم‍ان‍ی‌

سرشناسه شخص / نام نویسنده: م‍وره‍د، گ‍ری‍ف‍ی‍ن‌

سرشناسه – تنالگان / پشتیبان کتاب:

رده کنگره: ‭HD,‭۵۸/۷,‭/م۸ و۷,‭۱۳۷۴

محل انتشار / شهر: ت‍ه‍ران‌

ناشر publisher کتاب: م‍رواری‍د

سال انتشار – سال تولید: 1374

شماره صفحه تعداد ورق: [۶۱۶] ص‌.: ن‍م‍ودار

موضوع محتوای منبع: رف‍ت‍ار س‍ازم‍ان‍ی‌

شابک / شماره ISBN: ‭978-964-6026-12-4

شماره مدرک: ک‌۲۰۸۹

دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs