دانلود رایگان برترین کتاب های انگلیسی

دانلود رایگان انواع کتاب های انگلیسی – دانلود مستقیم کتاب های مرجع خارجی

گت بلاگز ت‍ه‍ران‌ رای‍ان‍ه‌ ک‍ار درج‍ه‌ ۲

دانلود و مشخصات کتاب رای‍ان‍ه‌ ک‍ار درج‍ه‌ ۲ توسط خ‍ل‍ی‍ق‌، غ‍لام‍رض‍ا، ۱۳۴۷ – 1380

نام و عنوان کتاب برای دانلود: رای‍ان‍ه‌ ک‍ار درج‍ه‌ ۲

سرشناسه شخص / نام نویسنده: خ‍ل‍ی‍ق‌، غ‍لام‍رض‍ا، ۱۳۴۷ –

سرشناسه – تنالگان / پشتیبان کتاب:

رده کنگره: ‭QA,‭۷۶/۲۷,‭/خ۸ر۲,‭۱۳۸۰

محل انتشار / شهر: ت‍ه‍ران‌

ناشر publisher کتاب: راه‍ی‌: اش‍راق‍ی‌

سال انتشار – سال تولید: 1380

شماره صفحه تعداد ورق:

موضوع محتوای منبع: ک‍ام‍ی‍پ‍وت‍ره‍ا — راه‍ن‍م‍ای‌ آم‍وزش‍ی‌,ن‍رم‌ اف‍زار — راه‍ن‍م‍ای‌ آم‍وزش‍ی‌,ورد م‍ای‍ک‍روس‍اف‍ت‌(ف‍ای‍ل‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ری‌)

شابک / شماره ISBN: ‭ 

شماره مدرک: ک‌۷۱۹

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs

بدون دیدگاه

دیدگاه شما

نظر شما: