دانلود رایگان برترین کتاب های انگلیسی

دانلود رایگان انواع کتاب های انگلیسی – دانلود مستقیم کتاب های مرجع خارجی

گت بلاگز ت‍ه‍ران‌ راه‍ن‍م‍ای‌ پ‍رم‍ی‍ت‌، س‍ی‍س‍ت‍م‌ م‍ج‍وز ای‍م‍ن‌ ان‍ج‍ام‌ ک‍ار

دانلود و مشخصات کتاب راه‍ن‍م‍ای‌ پ‍رم‍ی‍ت‌، س‍ی‍س‍ت‍م‌ م‍ج‍وز ای‍م‍ن‌ ان‍ج‍ام‌ ک‍ار توسط ب‍ه‍زادی‌، م‍ح‍م‍د 1391

نام و عنوان کتاب برای دانلود: راه‍ن‍م‍ای‌ پ‍رم‍ی‍ت‌، س‍ی‍س‍ت‍م‌ م‍ج‍وز ای‍م‍ن‌ ان‍ج‍ام‌ ک‍ار

سرشناسه شخص / نام نویسنده: ب‍ه‍زادی‌، م‍ح‍م‍د

سرشناسه – تنالگان / پشتیبان کتاب:

رده کنگره: ‭T,‭۵۵,‭/ب۹ ر۲,‭۱۳۹۱

محل انتشار / شهر: ت‍ه‍ران‌

ناشر publisher کتاب: ف‍ن‌ آوران‌

سال انتشار – سال تولید: 1391

شماره صفحه تعداد ورق: ۲۰۸ص‌.: م‍ص‍ور

موضوع محتوای منبع: ای‍م‍ن‍ی‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌,ای‍م‍ن‍ی‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ – ق‍وان‍ی‍ن‌ و م‍ق‍ررات‌,ب‍ه‍داش‍ت‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌,ب‍ه‍داش‍ت‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ – ق‍وان‍ی‍ن‌ و م‍ق‍ررات‌,ب‍ه‍داش‍ت‌ م‍ح‍ی‍ط زی‍س‍ت‌,م‍ح‍ی‍ط ک‍ار – پ‍ی‍ش‌ ب‍ی‍ن‍ی‌ ه‍ای‌ ای‍م‍ن‍ی‌

شابک / شماره ISBN: ‭978-964-2983-74-2

شماره مدرک: ک‌۲۶۸۲

دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs