دانلود رایگان برترین کتاب های انگلیسی

دانلود رایگان انواع کتاب های انگلیسی – دانلود مستقیم کتاب های مرجع خارجی

گت بلاگز ت‍ه‍ران‌ راه‍ن‍م‍ای‌ م‍ه‍ن‍دس‍ان‌ و ت‍ک‍ن‍س‍ی‍ن‌ ه‍ا

دانلود و مشخصات کتاب راه‍ن‍م‍ای‌ م‍ه‍ن‍دس‍ان‌ و ت‍ک‍ن‍س‍ی‍ن‌ ه‍ا توسط ش‍وال‍ی‍ه‌، آن‍دره‌ 1389

نام و عنوان کتاب برای دانلود: راه‍ن‍م‍ای‌ م‍ه‍ن‍دس‍ان‌ و ت‍ک‍ن‍س‍ی‍ن‌ ه‍ا

سرشناسه شخص / نام نویسنده: ش‍وال‍ی‍ه‌، آن‍دره‌

سرشناسه – تنالگان / پشتیبان کتاب:

رده کنگره: ‭T,‭۳۵۳,‭/ش۹ ر۲,‭۱۳۸۹

محل انتشار / شهر: ت‍ه‍ران‌

ناشر publisher کتاب: ف‍رازان‍دی‍ش‌ س‍ب‍ز، ش‍رک‍ت‌ طراح‍ی‌ م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ و ت‍ام‍ی‍ن‌ ق‍طع‍ات‌ ای‍ران‌ خ‍ودرو (س‍اپ‍ک‍و)

سال انتشار – سال تولید: 1389

شماره صفحه تعداد ورق: ۳۶۴ص‌.: م‍ص‍ور، ج‍دول‌، ن‍م‍ودار

موضوع محتوای منبع: رس‍م‌ ف‍ن‍ی‌

شابک / شماره ISBN: ‭978-600-5627-27-5

شماره مدرک: ک‌۲۸۵۷

دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs