دانلود رایگان برترین کتاب های انگلیسی

دانلود رایگان انواع کتاب های انگلیسی – دانلود مستقیم کتاب های مرجع خارجی

گت بلاگز ت‍ه‍ران‌ راه‍ن‍م‍ای‌ م‍طال‍ع‍ه‌ گ‍واه‍ی‍ن‍ام‍ه‌ م‍ای‍ک‍روس‍اف‍ت‌ CompTIA Network + certification study guid [ن‍س‍خ‍ه‌۱۲ ]

دانلود و مشخصات کتاب راه‍ن‍م‍ای‌ م‍طال‍ع‍ه‌ گ‍واه‍ی‍ن‍ام‍ه‌ م‍ای‍ک‍روس‍اف‍ت‌ CompTIA Network + certification study guid [ن‍س‍خ‍ه‌۱۲ ] توسط ک‍لارک‌، گ‍ل‍ن‌ ای‌ 1390

نام و عنوان کتاب برای دانلود: راه‍ن‍م‍ای‌ م‍طال‍ع‍ه‌ گ‍واه‍ی‍ن‍ام‍ه‌ م‍ای‍ک‍روس‍اف‍ت‌ CompTIA Network + certification study guid [ن‍س‍خ‍ه‌۱۲ ]

سرشناسه شخص / نام نویسنده: ک‍لارک‌، گ‍ل‍ن‌ ای‌

سرشناسه – تنالگان / پشتیبان کتاب:

رده کنگره: ‭QA,‭۷۶/۳,‭/ک۸ ر۲,‭۱۳۹۰ ۱۲.ن

محل انتشار / شهر: ت‍ه‍ران‌

ناشر publisher کتاب: ن‍ش‍ر واژگ‍ان‌

سال انتشار – سال تولید: 1390

شماره صفحه تعداد ورق: ۸۲۴ص‌.: م‍ص‍ور، ج‍دول‌، ن‍م‍ودار؛۱۷ * ۲۴س‌ م‌

موضوع محتوای منبع: ش‍ب‍ک‍ه‌ ه‍ای‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ری‌ – آزم‍ون‌ ه‍ا – راه‍ن‍م‍ای‌ م‍طال‍ع‍ه‌,م‍ه‍ن‍دس‍ان‌ م‍خ‍اب‍رات‌ – گ‍واه‍ی‌ ن‍ام‍ه‌

شابک / شماره ISBN: ‭978-964-6664-38-8

شماره مدرک: ک‌۲۰۲۸

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs

بدون دیدگاه

دیدگاه شما

نظر شما: