دانلود رایگان برترین کتاب های انگلیسی

دانلود رایگان انواع کتاب های انگلیسی – دانلود مستقیم کتاب های مرجع خارجی

گت بلاگز ت‍ه‍ران‌ راه‍ن‍م‍ای‌ طراح‍ی‌ س‍ازه‌/ م‍ول‍ف‌ ع‍ل‍ی‌ ج‍ع‍ف‍رون‍د، م‍ح‍م‍ود ت‍ق‍ی‌ پ‍ور

دانلود و مشخصات کتاب راه‍ن‍م‍ای‌ طراح‍ی‌ س‍ازه‌/ م‍ول‍ف‌ ع‍ل‍ی‌ ج‍ع‍ف‍رون‍د، م‍ح‍م‍ود ت‍ق‍ی‌ پ‍ور توسط ج‍ع‍ف‍رون‍د، ع‍ل‍ی‌ 1380

نام و عنوان کتاب برای دانلود: راه‍ن‍م‍ای‌ طراح‍ی‌ س‍ازه‌/ م‍ول‍ف‌ ع‍ل‍ی‌ ج‍ع‍ف‍رون‍د، م‍ح‍م‍ود ت‍ق‍ی‌ پ‍ور

سرشناسه شخص / نام نویسنده: ج‍ع‍ف‍رون‍د، ع‍ل‍ی‌

سرشناسه – تنالگان / پشتیبان کتاب:

رده کنگره: ‭TA,‭۶۸۱/۵,‭/ج۷ر۵

محل انتشار / شهر: ت‍ه‍ران‌

ناشر publisher کتاب: گ‍روه‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ ب‍وذرج‍م‍ه‍ر

سال انتشار – سال تولید: 1380

شماره صفحه تعداد ورق: ۱۸۰ص‌: م‍ص‍ور، ج‍دول‌، ن‍م‍ودار

موضوع محتوای منبع: س‍ازه‌ ه‍ای‌ ب‍ت‍ون‍ی‌– طرح‌ و م‍ح‍اس‍ب‍ه‌,س‍ازه‌,س‍ازه‌ ه‍ا– طرح‌ و ن‍ق‍ش‍ه‌

شابک / شماره ISBN: ‭ 

شماره مدرک: ک‌۷۷۶

دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs