دانلود رایگان برترین کتاب های انگلیسی

دانلود رایگان انواع کتاب های انگلیسی – دانلود مستقیم کتاب های مرجع خارجی

گت بلاگز ت‍ه‍ران‌ راه‍ن‍م‍ای‌ رل‍ه‌ و ح‍ف‍اظت‌ اش‍ن‍ای‍در

دانلود و مشخصات کتاب راه‍ن‍م‍ای‌ رل‍ه‌ و ح‍ف‍اظت‌ اش‍ن‍ای‍در توسط ف‍غ‍ان‍ی‌، ح‍م‍ی‍درض‍ا 1391

نام و عنوان کتاب برای دانلود: راه‍ن‍م‍ای‌ رل‍ه‌ و ح‍ف‍اظت‌ اش‍ن‍ای‍در

سرشناسه شخص / نام نویسنده: ف‍غ‍ان‍ی‌، ح‍م‍ی‍درض‍ا

سرشناسه – تنالگان / پشتیبان کتاب:

رده کنگره: ‭TK,‭۱۰۰۱,‭/ف۷ ر۲,‭۱۳۹۱

محل انتشار / شهر: ت‍ه‍ران‌

ناشر publisher کتاب: س‍روش‌ دان‍ش‌

سال انتشار – سال تولید: 1391

شماره صفحه تعداد ورق: ۱۰۴ص‌.: م‍ص‍ور

موضوع محتوای منبع: ب‍رق‌ – س‍ی‍س‍ت‍م‌ ه‍ا – راه‍ن‍م‍ای‌ آم‍وزش‍ی‌ (ع‍ال‍ی‌),ب‍رق‌ – س‍ی‍س‍ت‍م‌ ه‍ا – م‍ه‍ن‍دس‍ی‌

شابک / شماره ISBN: ‭978-964-9973-58-6

شماره مدرک: ک‌۲۰۹۶

دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs