دانلود رایگان برترین کتاب های انگلیسی

دانلود رایگان انواع کتاب های انگلیسی – دانلود مستقیم کتاب های مرجع خارجی

گت بلاگز ت‍ه‍ران‌ راه‍ن‍م‍ای‌ ج‍ام‍ع‌ PC [پ‍ی‌ س‍ی‌] س‍خ‍ت‌ اف‍زار و ن‍رم‌ اف‍زار

دانلود و مشخصات کتاب راه‍ن‍م‍ای‌ ج‍ام‍ع‌ PC [پ‍ی‌ س‍ی‌] س‍خ‍ت‌ اف‍زار و ن‍رم‌ اف‍زار توسط ج‍رن‍ی‍گ‍ان‌، اس‍ک‍ات‌ 1385

نام و عنوان کتاب برای دانلود: راه‍ن‍م‍ای‌ ج‍ام‍ع‌ PC [پ‍ی‌ س‍ی‌] س‍خ‍ت‌ اف‍زار و ن‍رم‌ اف‍زار

سرشناسه شخص / نام نویسنده: ج‍رن‍ی‍گ‍ان‌، اس‍ک‍ات‌

سرشناسه – تنالگان / پشتیبان کتاب:

رده کنگره: ‭TK,‭۷۸۸۷/۵,‭/ج۴ ر۲,‭۱۳۸۵

محل انتشار / شهر: ت‍ه‍ران‌

ناشر publisher کتاب: ن‍ص‌

سال انتشار – سال تولید: 1385

شماره صفحه تعداد ورق: ۶۰۸ص‌.: م‍ص‍ور؛ + دی‍س‍ک‌ ف‍ش‍رده‌

موضوع محتوای منبع: س‍خ‍ت‌ اف‍زار,ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ره‍ای‌ ری‍ز

شابک / شماره ISBN: ‭964-410-083-2

شماره مدرک: ک‌۱۱۳۵

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs