دانلود رایگان برترین کتاب های انگلیسی

دانلود رایگان انواع کتاب های انگلیسی – دانلود مستقیم کتاب های مرجع خارجی

گت بلاگز ت‍ه‍ران‌ راه‍ن‍م‍ای‌ ج‍ام‍ع‌ Microsoft Project 2013 [م‍ای‍ک‍روس‍اف‍ت‌ پ‍روج‍ک‍ت‌۲۰۱۳ ]

دانلود و مشخصات کتاب راه‍ن‍م‍ای‌ ج‍ام‍ع‌ Microsoft Project 2013 [م‍ای‍ک‍روس‍اف‍ت‌ پ‍روج‍ک‍ت‌۲۰۱۳ ] توسط خ‍رم‍ی‌ راد، ن‍ادر 1392

نام و عنوان کتاب برای دانلود: راه‍ن‍م‍ای‌ ج‍ام‍ع‌ Microsoft Project 2013 [م‍ای‍ک‍روس‍اف‍ت‌ پ‍روج‍ک‍ت‌۲۰۱۳ ]

سرشناسه شخص / نام نویسنده: خ‍رم‍ی‌ راد، ن‍ادر

سرشناسه – تنالگان / پشتیبان کتاب:

رده کنگره: ‭HD,‭۶۹,‭/م۴ خ۴۵,‭۱۳۹۲

محل انتشار / شهر: ت‍ه‍ران‌

ناشر publisher کتاب: م‍وس‍س‍ه‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ ه‍ن‍ری‌ دی‍ب‍اگ‍ران‌

سال انتشار – سال تولید: 1392

شماره صفحه تعداد ورق: ۵۶۴ص‌.: م‍ص‍ور

موضوع محتوای منبع: م‍ای‍ک‍روس‍اف‍ت‌ پ‍روج‍ک‍ت‌,م‍دی‍ری‍ت‌ طرح‌ ه‍ا – ب‍رن‍ام‍ه‌ ه‍ای‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ری‌

شابک / شماره ISBN: ‭978-600-124-237-3

شماره مدرک: ک‌۲۶۸۷

دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs