دانلود رایگان برترین کتاب های انگلیسی

دانلود رایگان انواع کتاب های انگلیسی – دانلود مستقیم کتاب های مرجع خارجی

گت بلاگز ت‍ه‍ران‌ راه‍ن‍م‍ای‌ ج‍ام‍ع‌ ک‍اه‍ش‌ ه‍زی‍ن‍ه‌ ه‍ا (ب‍رای‌ ش‍رک‍ت‌ ه‍ا و س‍ازم‍ان‌ ه‍ا)

دانلود و مشخصات کتاب راه‍ن‍م‍ای‌ ج‍ام‍ع‌ ک‍اه‍ش‌ ه‍زی‍ن‍ه‌ ه‍ا (ب‍رای‌ ش‍رک‍ت‌ ه‍ا و س‍ازم‍ان‌ ه‍ا) توسط ی‍ان‍گ‌، دی‍وی‍د دب‍ل‍ی‍و 1385

نام و عنوان کتاب برای دانلود: راه‍ن‍م‍ای‌ ج‍ام‍ع‌ ک‍اه‍ش‌ ه‍زی‍ن‍ه‌ ه‍ا (ب‍رای‌ ش‍رک‍ت‌ ه‍ا و س‍ازم‍ان‌ ه‍ا)

سرشناسه شخص / نام نویسنده: ی‍ان‍گ‌، دی‍وی‍د دب‍ل‍ی‍و

سرشناسه – تنالگان / پشتیبان کتاب:

رده کنگره: ‭HD,‭۴۷/۳,‭/ی۲ ر۲,‭۱۳۸۵

محل انتشار / شهر: ت‍ه‍ران‌

ناشر publisher کتاب: دان‍ش‍ی‍ار

سال انتشار – سال تولید: 1385

شماره صفحه تعداد ورق: ۳۱۲ص‌.: م‍ص‍ور، ج‍دول‌، ن‍م‍ودار

موضوع محتوای منبع: ه‍زی‍ن‍ه‌ – ک‍ن‍ت‍رل‌

شابک / شماره ISBN: ‭978-964-7015-44-8

شماره مدرک: ک‌۱۲۳۱

دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs