دانلود رایگان برترین کتاب های انگلیسی

دانلود رایگان انواع کتاب های انگلیسی – دانلود مستقیم کتاب های مرجع خارجی

گت بلاگز ت‍ه‍ران‌ راه‍ن‍م‍ای‌ ج‍ام‍ع‌ م‍ان‍ی‍ت‍وری‍ن‍گ‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ LS

دانلود و مشخصات کتاب راه‍ن‍م‍ای‌ ج‍ام‍ع‌ م‍ان‍ی‍ت‍وری‍ن‍گ‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ LS توسط ح‍ی‍دری‍ان‌، اح‍م‍د 1390

نام و عنوان کتاب برای دانلود: راه‍ن‍م‍ای‌ ج‍ام‍ع‌ م‍ان‍ی‍ت‍وری‍ن‍گ‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ LS

سرشناسه شخص / نام نویسنده: ح‍ی‍دری‍ان‌، اح‍م‍د

سرشناسه – تنالگان / پشتیبان کتاب:

رده کنگره: ‭TJ,‭۲۲۳,‭/ح۹ ک۹,‭۱۳۹۰

محل انتشار / شهر: ت‍ه‍ران‌

ناشر publisher کتاب: ق‍دی‍س‌

سال انتشار – سال تولید: 1390

شماره صفحه تعداد ورق: ۲۰۶ص‌.: م‍ص‍ور، ج‍دول‌

موضوع محتوای منبع: ک‍ن‍ت‍رل‌ ک‍ن‍ن‍ده‌ ه‍ای‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ پ‍ذی‍ر – دس‍ت‍ن‍ام‍ه‌,ک‍ن‍ت‍رل‌ ک‍ن‍ن‍ده‌ ه‍ای‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ پ‍ذی‍ر – ن‍رم‌ اف‍زار,ک‍ن‍ت‍رل‌ ف‍رآی‍ن‍ده‍ا – ب‍رن‍ام‍ه‌ ه‍ای‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ری‌

شابک / شماره ISBN: ‭978-964-8424-83-6

شماره مدرک: ک‌۲۶۶۳

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs