دانلود رایگان برترین کتاب های انگلیسی

دانلود رایگان انواع کتاب های انگلیسی – دانلود مستقیم کتاب های مرجع خارجی

گت بلاگز ت‍ه‍ران‌ راه‍ن‍م‍ای‌ ج‍ام‍ع‌ رده‍ت‌ ل‍ی‍ن‍وک‍س‌ ۹ – Red Hat Linux 9

دانلود و مشخصات کتاب راه‍ن‍م‍ای‌ ج‍ام‍ع‌ رده‍ت‌ ل‍ی‍ن‍وک‍س‌ ۹ – Red Hat Linux 9 توسط ه‍ال‌ ، ج‍ان‌ ،۱۹۶۳ -م‌ 1380

نام و عنوان کتاب برای دانلود: راه‍ن‍م‍ای‌ ج‍ام‍ع‌ رده‍ت‌ ل‍ی‍ن‍وک‍س‌ ۹ – Red Hat Linux 9

سرشناسه شخص / نام نویسنده: ه‍ال‌ ، ج‍ان‌ ،۱۹۶۳ -م‌

سرشناسه – تنالگان / پشتیبان کتاب:

رده کنگره: ‭QA,‭۷۶/۷۶,‭/س۹۴ه۱۶

محل انتشار / شهر: ت‍ه‍ران‌

ناشر publisher کتاب: آص‍ال‌ ، آری‍ا پ‍ژوه‌

سال انتشار – سال تولید: 1380

شماره صفحه تعداد ورق: ۴۸۰ص‌.

موضوع محتوای منبع: س‍ی‍س‍ت‍م‌ ع‍ام‍ل‌ ل‍ی‍ن‍وک‍س‌,س‍ی‍س‍ت‍م‍ه‍ای‌ ع‍ام‍ل‌ (ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر)

شابک / شماره ISBN: ‭ 

شماره مدرک: ک‌۵۳۵

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs