دانلود رایگان برترین کتاب های انگلیسی

دانلود رایگان انواع کتاب های انگلیسی – دانلود مستقیم کتاب های مرجع خارجی

گت بلاگز ت‍ه‍ران‌ راه‍ن‍م‍ای‌ ج‍ام‍ع‌ ای‍ران‍گ‍ردی‌ ب‍ه‌ ه‍م‍راه‌ اطل‍س‌ راه‍ه‍ای‌ ای‍ران‌

دانلود و مشخصات کتاب راه‍ن‍م‍ای‌ ج‍ام‍ع‌ ای‍ران‍گ‍ردی‌ ب‍ه‌ ه‍م‍راه‌ اطل‍س‌ راه‍ه‍ای‌ ای‍ران‌ توسط اع‍ل‍م‍ی‌، ح‍م‍ی‍د 1391

نام و عنوان کتاب برای دانلود: راه‍ن‍م‍ای‌ ج‍ام‍ع‌ ای‍ران‍گ‍ردی‌ ب‍ه‌ ه‍م‍راه‌ اطل‍س‌ راه‍ه‍ای‌ ای‍ران‌

سرشناسه شخص / نام نویسنده: اع‍ل‍م‍ی‌، ح‍م‍ی‍د

سرشناسه – تنالگان / پشتیبان کتاب:

رده کنگره: ‭DSR,‭۸,‭/فلا۶ ر۲۳,‭۱۳۹۰

محل انتشار / شهر: ت‍ه‍ران‌

ناشر publisher کتاب: اع‍ل‍م‍ی‌

سال انتشار – سال تولید: 1391

شماره صفحه تعداد ورق: ۴۰۰ص‌.: م‍ص‍ور (رن‍گ‍ی‌)، ن‍ق‍ش‍ه‌

موضوع محتوای منبع: راه‌ ه‍ا – ای‍ران‌ – ن‍ق‍ش‍ه‌ ه‍ا,ای‍ران‌ – ک‍ت‍اب‌ ه‍ای‌ راه‍ن‍م‍ا – م‍ص‍ور

شابک / شماره ISBN: ‭978-964-7860-69-7

شماره مدرک: ک‌۲۵۵۵

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs

بدون دیدگاه

دیدگاه شما

نظر شما: