دانلود رایگان برترین کتاب های انگلیسی

دانلود رایگان انواع کتاب های انگلیسی – دانلود مستقیم کتاب های مرجع خارجی

گت بلاگز ت‍ه‍ران‌ راه‍ن‍م‍ای‌ ت‍دوی‍ن‌ چ‍ش‍م‌ ان‍داز

دانلود و مشخصات کتاب راه‍ن‍م‍ای‌ ت‍دوی‍ن‌ چ‍ش‍م‌ ان‍داز توسط م‍ی‍رش‍اه‌ ولای‍ت‍ی‌، ف‍رزان‍ه‌ 1390

نام و عنوان کتاب برای دانلود: راه‍ن‍م‍ای‌ ت‍دوی‍ن‌ چ‍ش‍م‌ ان‍داز

سرشناسه شخص / نام نویسنده: م‍ی‍رش‍اه‌ ولای‍ت‍ی‌، ف‍رزان‍ه‌

سرشناسه – تنالگان / پشتیبان کتاب:

رده کنگره: ‭CB,‭۱۵۸,‭/م۹۴ ز۲,‭۱۳۸۸

محل انتشار / شهر: ت‍ه‍ران‌

ناشر publisher کتاب: م‍وس‍س‍ه‌ آم‍وزش‍ی‌ و ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‍ی‌ ص‍ن‍ای‍ع‌ دف‍اع‍ی‌، م‍رک‍ز آی‍ن‍ده‌ پ‍ژوه‍ش‍ی‌ ع‍ل‍وم‌ و ف‍ن‍اوری‌ دف‍اع‍ی‌

سال انتشار – سال تولید: 1390

شماره صفحه تعداد ورق: [۱۱۲] ص‌.: ج‍دول‌

موضوع محتوای منبع: آی‍ن‍ده‌ ن‍گ‍ری‌,آی‍ن‍ده‌ پ‍ژوه‍ی‌

شابک / شماره ISBN: ‭978-964-5769-29-9

شماره مدرک: ک‌۲۹۷۰

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs

بدون دیدگاه

دیدگاه شما

نظر شما: