دانلود رایگان برترین کتاب های انگلیسی

دانلود رایگان انواع کتاب های انگلیسی – دانلود مستقیم کتاب های مرجع خارجی

گت بلاگز ت‍ه‍ران‌ راه‍ن‍م‍ای‌ آزم‍ون‌ CCNA INTRO (س‍ی‌ س‍ی‌ ان‌ ای‌. ای‍ن‍ت‍روا)

دانلود و مشخصات کتاب راه‍ن‍م‍ای‌ آزم‍ون‌ CCNA INTRO (س‍ی‌ س‍ی‌ ان‌ ای‌. ای‍ن‍ت‍روا) توسط اودام‌، ون‍دل‌ Odam,Wendell 1383

نام و عنوان کتاب برای دانلود: راه‍ن‍م‍ای‌ آزم‍ون‌ CCNA INTRO (س‍ی‌ س‍ی‌ ان‌ ای‌. ای‍ن‍ت‍روا)

سرشناسه شخص / نام نویسنده: اودام‌، ون‍دل‌ Odam,Wendell

سرشناسه – تنالگان / پشتیبان کتاب:

رده کنگره: ‭QA,‭۷۶/۳,‭/فلا۸۵ر۲,‭۱۳۸۴

محل انتشار / شهر: ت‍ه‍ران‌

ناشر publisher کتاب: ان‍ت‍ش‍ارات‌ ن‍اق‍وس‌

سال انتشار – سال تولید: 1383

شماره صفحه تعداد ورق: ۳۰۰ص‌.: م‍ص‍ور،ج‍دول‌،ن‍م‍ودار

موضوع محتوای منبع: داده‌ پ‍ردازی‌- ک‍ارم‍ن‍دان‌-گ‍واه‍ی‌ ن‍ام‍ه‌,ش‍ب‍ک‍ه‌ ه‍ای‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ری‌-آزم‍ون‌ ه‍ا-راه‍ن‍م‍ای‌ م‍طال‍ع‍ه‌

شابک / شماره ISBN: ‭964-377-191-1

شماره مدرک: ک‌۶۲۷

دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs