دانلود رایگان برترین کتاب های انگلیسی

دانلود رایگان انواع کتاب های انگلیسی – دانلود مستقیم کتاب های مرجع خارجی

دانلود و مشخصات کتاب راز توسط ب‍لان‍چ‍ارد، ک‍ن‍ت‌ اچ‌ 1387

نام و عنوان کتاب برای دانلود: راز

سرشناسه شخص / نام نویسنده: ب‍لان‍چ‍ارد، ک‍ن‍ت‌ اچ‌

سرشناسه – تنالگان / پشتیبان کتاب:

رده کنگره: ‭HD,‭۵۷/۷,‭/ب۸ ر۲,‭۱۳۸۷

محل انتشار / شهر: ت‍ه‍ران‌

ناشر publisher کتاب: ال‍م‍اس‌ دان‍ش‌، ب‍ه‌ آوران‌

سال انتشار – سال تولید: 1387

شماره صفحه تعداد ورق: ۱۳۵ص‌.: م‍ص‍ور

موضوع محتوای منبع: ره‍ب‍ری‌,م‍دی‍ری‍ت‌

شابک / شماره ISBN: ‭978-600-5044-44-7

شماره مدرک: ک‌۲۲۵۵

دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs