دانلود رایگان برترین کتاب های انگلیسی

دانلود رایگان انواع کتاب های انگلیسی – دانلود مستقیم کتاب های مرجع خارجی

گت بلاگز ت‍ه‍ران‌ دس‍ت‍گ‍اه‍ه‍ای‌ ان‍دازه‌گ‍ی‍ری‌

دانلود و مشخصات کتاب دس‍ت‍گ‍اه‍ه‍ای‌ ان‍دازه‌گ‍ی‍ری‌ توسط س‍ل‍طان‍ی‌، م‍س‍ع‍ود، ۱۳۰۶ – 1374

نام و عنوان کتاب برای دانلود: دس‍ت‍گ‍اه‍ه‍ای‌ ان‍دازه‌گ‍ی‍ری‌

سرشناسه شخص / نام نویسنده: س‍ل‍طان‍ی‌، م‍س‍ع‍ود، ۱۳۰۶ –

سرشناسه – تنالگان / پشتیبان کتاب:

رده کنگره: ‭QC,‭۱۰۰/۵,‭/س۸د۵,‭۱۳۷۴

محل انتشار / شهر: ت‍ه‍ران‌

ناشر publisher کتاب: دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌، م‍وس‍س‍ه‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ و چ‍اپ‌

سال انتشار – سال تولید: 1374

شماره صفحه تعداد ورق: س‍ه‌، ۴۳۹ ص‌.: م‍ص‍ور، ج‍دول‌، ن‍م‍ودار

موضوع محتوای منبع: اب‍زار ان‍دازه‌گ‍ی‍ری‌,ف‍ی‍زی‍ک‌ — ان‍دازه‌گ‍ی‍ری‌

شابک / شماره ISBN: ‭ 

شماره مدرک: ک‌۵۹۲

دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs